tadashi kun-gekijou #5   (c) fujiyama


(c) TADASHI WATANABE 2002/1/24