tadashikun-gekijou #9   (c) fujiyama



(c) TADASHI WATANABE  2002/12/19